Kontakt


Master Firm D.O.O. Preduzeće za trgovinu i usluge

Matični broj: 20428996
PIB: 105651822
Žiro račun: 355-1123234-12 Vojvođanska banka a.d. Novi SadSedište


Master Firm D.O.O.

Radnička 23/243
21000 Novi Sad
Tel: +381 (0) 64 657 95 40
Tel: +381 (0) 64 657 95 41


Poslovna jedinica Novi Sad


Master Firm D.O.O.

Mačvanska 10
21000 Novi Sad
Tel: +381 (0) 64 657 95 40
Tel: +381 (0) 64 657 95 41


Poslovna jedinica Beograd


Master Firm D.O.O.

Popova Bara Nova 2 broj 79
11000 Beograd
Tel: +381 (0) 64 657 95 40
Tel: +381 (0) 64 657 95 41